Service

Copyright

Copyright op deze site valt onder het auteursrecht op alle foto’s, alle teksten, onderwerpen en inhoud.

Links

Op de links pagina vind je enkele interessante en relevante links voor deze pagina.

Contact

Wil je wat meer informatie over de pedicure en de behandelingen laat mij dit even weten.

Kwalificaties

Blog actuele informatie

Podotherapeut

Podotherapeut Bart Minkenberg In de praktijk van Pedicure Marianne Minkenberg te Herkenbosch, is podotherapeut Bart Minkenberg op afspraak aanwezig. Bart rondde in 2006 zijn opleiding in Eindhoven af. Momenteel is Bart werkzaam bij Footmore Podotherapeuten. Met welke specifieke klachten/aandoeningen kunnen patiënten terecht bij Bart? voetklachten; klachten die voortvloeien uit afwijkend functioneren van de voeten zoals:

Read More

Zorgprofielen

Tegenover de verschillende Simm’s Classificaties staan verschillende Zorgprofielen Zorgprofielen Zorgprofiel 1 Verlies PS of PAV Bestaat uit: 1x per jaar screening bij DV of MP, ter controle op risicofactoren. Uitkomst wordt gerapporteerd aan de huisarts Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x in 6/7 weken) Tijdens onderzoek/controle vindt educatie plaats en stimulering van zelfmanagement

Read More

Simm’s Classificatie

Simm’s Classificatie Dit artikel gaat over de risicoclassificatie genaamd de Simm’s Classificatie. De zorg voor diabetespatiënten vindt voor een groot deel plaats in de eerste lijn. Hiermee bedoelen we de huisartsenzorg. Dit is de zorg waarvan u zonder verwijzing en op eigen initiatief gebruik kunt maken. De huisarts fungeert hier vaak als een soort poortwachter

Read More

Diabetes

Diabetes Mellitus en de voeten Wanneer onze stofwisseling niet goed werkt door een te hoge bloedsuikerspiegel kunnen er complicaties optreden. De voeten zijn extra gevoelig voor deze complicaties en diabetes. Het gevoel in de voeten kan minder worden Wondjes aan de voet kunnen genezen slecht Er kunnen infecties ontstaan bij de wondjes Zenuwen en spieren

Read More