De Auteur

Frans Schallenberg de Auteur

De auteurMijn naam is Frans Schallenberg en ik ben de auteur en webmaster van deze website. Ik ben een naamgenoot van Huibert Schallenberg en een afstammeling uit de vijfde generatie van Evert Willem Schallenberg. Huibert Schallenberg is een afstammeling uit de vijfde generatie van de broer van Evert Willem Schallenberg. De generatie van Gerrit Hendrik Schallenberg.
Huibert Schallenberg was een oom die ik helaas niet gekend en nooit ontmoet heb.

De eerste keer dat ik van het werk van Huibert Schallenberg hoorde was door toedoen van mijn echtgenote. Zij had een werkje met anemonen gezien, waaronder de signering H. Schallenberg stond. Dit was in de 80er jaren van de vorige eeuw en na het overlijden van Huibert Schallenberg.
Mijn interesse was gewekt en ik ben op zoek gegaan naar informatie en werken van Huibert Schallenberg.

In de beginperiode van mijn onderzoek was er over Huibert Schallenberg weinig tot niets bekend.

Enkele historische vermeldingen waren mijn eerste aanwijzingen, te weten:

 • Een vermelding in de Lexicon van de Nederlandse Beeldende kunstenaars 1750-1950 van Pieter Scheen;
 • Een vermelding bij het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie. “Huibert Schallenberg was een leerling van de kunstenaars Franz Helfferich en Hendrik Schaap”.

Na jaren van reizen en onderzoek, een 50-tal schilderijen rijker en met deze website. Huibert Schallenberg heeft zijn herkenning en erkenning postuum gekregen.
De website wordt goed bezocht en ik ontvang geregeld vragen over werken van Huibert en verzoeken voor nadere informatie.

Colofon De Auteur

 • Gemeentearchief Den Haag;
 • Stadsarchief Rotterdam;
 • Gemeentearchief Delft;
 • Biografisch Portaal van Nederland;
 • Het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie;
 • Archief Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen Den Haag;
 • Lexicon van de Nederlandse Beeldende kunstenaars 1750-1950 van Pieter Scheen;
 • *Jan Bakker Amsterdam;
 • Ruud Welter Scheveningen;
 • Hans Hamakers Genealogie Rotterdam;
 • Marij Schallenberg (Dochter van Huibert Schallenberg).