Zoeken naar:

Om gehoor te geven aan je verzoek voeg een kopie van je identiteitsbewijs bij dit formulier. Ik verwijs je naar artikel 12 van het Privacy Statement op deze website. Volg de aanwijzingen waaraan het identiteitsbewijs moet voldoen.

Vul onderstaand formulier in.

  Ik wens gebruik te maken van het recht:

  om mijn toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van mijn persoonsgegevens daarop is gebaseerd
  om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  om mijn persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
  op verwijdering van mijn persoonsgegevens
  op beperking van de mij betreffende verwerking
  op dataportabiliteit
  om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

  Voeg hier een kopie van je identiteitsbewijs bij. Ik verwijs je naar artikel 12 van het Privacy Statement op deze website. Volg de aanwijzingen waaraan het identiteitsbewijs moet voldoen.