Zoeken naar:

Mijn naam is Frans Schallenberg en ik ben de auteur en webmaster van deze website. Ik ben een naamgenoot van Huibert Schallenberg en een afstammeling uit de vijfde generatie van Evert Willem Schallenberg.
Huibert Schallenberg is een afstammeling uit de vijfde generatie van de broer van Evert Willem Schallenberg, te weten Gerrit Hendrik Schallenberg.
Huibert Schallenberg was een oom die ik helaas niet gekend en nooit ontmoet heb.

De eerste keer dat ik van het werk van Huibert Schallenberg hoorde was door toedoen van mijn echtgenote, die een werkje met anemonen had gezien waaronder de signering H. Schallenberg stond. Dit was in de 80er jaren van de vorige eeuw en na het overlijden van Huibert Schallenberg.
Mijn interesse was gewekt en ik ben op zoek gegaan naar informatie en werken van Huibert Schallenberg.

In de beginperiode van mijn onderzoek was er over Huibert Schallenberg weinig tot niets bekend.

Enkele historische vermeldingen waren mijn eerste aanwijzingen, te weten:

 • Een vermelding in de Lexicon van de Nederlandse Beeldende kunstenaars 1750-1950 van Pieter Scheen;
 • Een vermelding bij het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie: “Huibert Schallenberg was een leerling van de kunstenaars Franz Helfferich en Hendrik Schaap”.

Na jaren van reizen en onderzoek, een 70-tal schilderijen rijker en met deze website, heeft Huibert Schallenberg zijn herkenning en erkenning postuum gekregen.
De website wordt goed bezocht en ik ontvang geregeld vragen over werken van Huibert en verzoeken voor nadere informatie.

Colofon

 • Gemeentearchief Den Haag;
 • Stadsarchief Rotterdam;
 • Gemeentearchief Delft;
 • Biografisch Portaal van Nederland;
 • Het Rijksbureau van Kunsthistorische Documentatie;
 • Archief Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen Den Haag;
 • Lexicon van de Nederlandse Beeldende kunstenaars 1750-1950 van de auteur Pieter Scheen;
 • *Jan Bakker Amsterdam;
 • Ruud Welter Scheveningen;
 • Hans Hamakers de Auteur Genealogie Rotterdam;
 • Marij Schallenberg (Dochter van Huibert Schallenberg).

* Jan Bakker

In 2003 trof ik de website aan van wijlen Jan Bakker. Jan Bakker bleek een verwoed verzamelaar van de werken van Huibert Schallenberg die hij, volgens mij, allemaal thuis aan de muur had hangen. Ik heb 1 maal per mail contact gehad met Jan met de vraag of hij het goed vond dat ik de afbeeldingen van de schilderijen die hij op zijn website verwerkt had, mocht kopiëren om deze in mijn eigen website te verwerken, waarmee hij akkoord ging. Ik heb begrepen dat Jan in 2006 overleden is. Na zijn overlijden is zijn website nog geruime tijd online gebleven.
Na zijn overlijden heb ik enkele “screenshots” van zijn website gemaakt en als aandenken aan Jan Bakker, een ware fan van Huibert Schallenberg, heb ik een afzonderlijk hoofdstuk toegevoegd aan deze website, waarin ik de screenshots heb verwerkt.
Jan bedankt en R.I.P.