Zoeken naar:

Analyse | Visie | Kunstschilder | Signeringen

De Huibert Schallenberg signeringen

De signering H Schallenberg

De signeringen op de werken van Huibert Schallenberg zijn karakteristiek. De signering zoals hierboven afgebeeld, komt voor op het grootste deel van zijn werken.


De signering H S.

De dochter van Huibert, Mary Schallenberg, heeft mij op 23 september 2015 laten weten, dat haar vader in het begin van zijn carrière de schilderijen signeerde met H S.


De signering H. Steinerl

De signering H. Steinerl komt maar één keer voor. Het is een signering van Huibert Schallenberg op een schilderij dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van een Duitse officier, heeft geschilderd. Lees verder……


Naast de onder Handelaren omschreven signeringen van de nazaten Welter en de kunsthandelaar P. Tijssen, zijn er nog vele schilderwerken in omloop die een sterke gelijkenis vertonen met schilderwerken van Huibert Schallenberg, die echter voorzien zijn van een andere signering.

Hiervoor heb ik een aantal theorieën, waarbij ik opmerk dat ik enkele theorieën nergens op kan staven. Het is jammer dat over de betreffende situaties geen referenties te vinden zijn. Dit is voor mij reden om eigen referenties te schrijven waarin ik mijn visies en uitkomsten van mijn eigen onderzoeken verwoord. Dit, totdat het tegendeel wordt bewezen.

Er volgt een opsomming van namen die als signering voorkomen op schilderwerken, die een gelijkenis vertonen met werken van Huibert Schallenberg. Via onderstaande links geef ik mijn analyse, mijn bevindingen en mijn visie weer.


H. Welter (Signeringen)
H Welther (Signeringen)
H Welter4 (Signeringen)
W Welter (Signeringen)
W.F. Welter (Signeringen)
W.F.H. Welter (Signeringen)
H Endlich (Signeringen)
H Kakebeen (Signeringen)
W Markestein (Signeringen)
P Tijssen (Signeringen)
C Dongelmans (Signeringen)
H SchalleNberg (Signeringen)
A.G. Otminghuis (Signeringen)
H Steinerl (Signeringen)