Zorgprofielen

Category : Geen categorie

Tegenover de verschillende Simm’s Classificaties staan verschillende Zorgprofielen

Zorgprofielen
Zorgprofiel 1

 • Verlies PS of PAV
 • Bestaat uit:
  • 1x per jaar screening bij DV of MP, ter controle op risicofactoren. Uitkomst wordt gerapporteerd aan de huisarts
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x in 6/7 weken)
  • Tijdens onderzoek/controle vindt educatie plaats en stimulering van zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren te verminderen
 • Doel:
  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut wordt indien nodig geconsulteerd door DV/MD

Zorgprofiel 2

 • Verlies PS in combinatie met PAV zonder tekenen van verhoogde druk
 • Bestaat uit:
  • 1x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan opgesteld
  • 1x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x 6/7 weken)
  • Tijdens instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht op (nieuwe) risicofactoren. Ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren te verminderen
 • Doel:
  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut stelt het behandelplan op en voert deze uit
  • Voetzorg kan worden gedelegeerd naar DV/MP
  • Screening wordt in overleg uitgevoerd

Zorgprofiel 3

 • Verlies PS met tekenen van verhoogde druk of verlies PS en PAV en tekenen van verhoogde druk
 • Bestaat uit:
  • 1x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan opgesteld
  • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën
  • 2x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 8x per jaar (1x 6/7 weken)
  • Tijdens podotherapeutische controle en/of instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht  op (nieuwe) risicofactoren. Ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren verminderen
 • Doel:
  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Podotherapeut stelt het behandelplan op en voert deze uit
  • Voetzorg kan in nauw overleg worden gedelegeerd naar DV/MP
  • Screening wordt in overleg uitgevoerd

Zorgprofiel 4

 • Wond in het verleden of doorgemaakte amputatie
 • Bestaat uit:
  • 2x per jaar voetonderzoek bij podotherapeut, waarbij de oorzaak van risicofactoren wordt achterhaald en een behandelplan  opgesteld
  • Toepassen van podotherapeutische therapie of therapieën
  • 2x per jaar podotherapeutische controle, waarbij de uitkomst van het behandelplan wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld
  • Instrumentele behandeling t.b.v. voetverzorging 12x per jaar (1x 4 weken)
  • Tijdens podotherapeutische controle en/of instrumentele behandeling zal indien nodig screening worden verricht  op (nieuwe) risicofactoren. Ook aandacht voor educatie en stimuleren zelfmanagement om wondjes te voorkomen en risicofactoren verminderen
 • Doel:
  • Vroege diagnostiek ter voorkoming van wonden
  • Indicatiestelling preventieve voetzorg
  • Juiste voetzorg ter voorkoming van wonden
  • Afhankelijk van de uitkomst van het podotherapeutisch onderzoek wordt in overleg met huisarts en revalidatiearts bepaald. Kan behandeling van de patiënt worden vervolgd in de eerste lijn. Specifieke medische en biomechanische kennis is namelijk nodig. Dit om de status en het functioneren van de voet goed te kunnen vaststellen.

Zie verder onderstaand schema voor de verschillende zorgprofielen.

Zorgprofielen