Dorpsgezichten

Dorpsgezichten gefantaseerd of mooier gemaakt

Dorpsgezichten

Schilders van dorpsgezichten gingen niet altijd nauwkeurig om met de werkelijkheid. Soms werden gevels compleet gefantaseerd of mooier gemaakt dan ze waren, of kwamen er elementen in voor die niet met de werkelijkheid strookten.

Huibert Schallenberg was, naast zijn specialisme in het schilderen van bloemen, planten en bloemstillevens, schilder van pitureske dorps- en stads- en havengezichten. De van hem bekende dorps gezichten zijn in een stijl geschilderd die lag voor zijn productieve tijd als schilder. Hij heeft duidelijk gekozen voor taferelen uit de negentiende eeuw. De schilderijen geven de gemoedelijke sfeer van die tijd weer.


Album Dorpsgezicht


Bezit ik een echte Schallenberg?

Ben je in het bezit van een schilderij dat gesigneerd is met H Schallenberg, met H.S. Berg of met H S. en je wilt weten of het schilderij echt geschilderd is door, of is toe te schrijven aan Huibert Schallenberg, vul dan het Aanvraagformulier in op de contactpagina.