Signeringen

Analyse | Visie | Kunstschilder | Signeringen

Signering Huibert Schallenberg (Signeringen)

De signeringen op de werken van Huibert Schallenberg zijn karakteristiek zoals hierboven afgebeeld. Naast de, onder Handelaren omschreven signeringen van de nazaten Welter en de kunsthandelaar P. Tijssen, zijn er nog vele schilderwerken in omloop, die een sterke gelijkenis vertonen met schilderwerken van Huibert Schallenberg, die echter voorzien zijn van een andere signering.
Hiervoor heb ik een aantal theorieën, waarbij ik opmerk dat ik enkele theorieën nergens op kan staven. Het is jammer dat over de betreffende situaties geen referenties te vinden zijn. Dit is voor mij reden om eigen referenties te schrijven waarin ik mijn visies en uitkomsten van mijn eigen onderzoeken verwoord. Dit, totdat het tegendeel wordt bewezen.

Er volgt een opsomming van namen die als signering voorkomen op schilderwerken, die een gelijkenis vertonen met werken van Huibert Schallenberg. Via onderstaande links geef ik mijn analyse, mijn bevindingen en mijn visie weer.


H. Welter (Signeringen)H Welther (Signeringen)H Welter4 (Signeringen)W Welter (Signeringen)W.F. Welter (Signeringen)W.F.H. Welter (Signeringen)H Endlich (Signeringen)H Kakebeen (Signeringen) W Markestein (Signeringen)P Tijssen (Signeringen)C Dongelmans (Signeringen)H S Berg (Signeringen)H SchalleNberg (Signeringen)A.G. Otminghuis (Signeringen)H Steinerl (Signeringen)