Zoeken naar:

Signeerder A G Otminghuis

Schilderij gesigneerd door A.G. Otminghuis

Schilderijen voorzien van de signering A G Otminghuis – zoals afgebeeld – vertonen veel gelijkenis met werken van Huibert Schallenberg. Als voorbeeld dient afgebeeld schilderij van het boerderijtje in Gemert. De compositie is gelijk aan en afgeleid van een schilderij van Huibert Schallenberg. Met name de details in de boom, de kippen en de scherpte van de details wijken af. Deze vergelijking heb ik gemaakt met de 12 schilderijtjes van het boerderijtje die ik in privé bezit heb.
Op het internet staat een vermelding dat dit schilderij gesigneerd is door Anton G. Otminghuis, een kunsthandelaar uit Amsterdam. Het gegeven dat Otminghuis een kunsthandelaar was heb ik niet kunnen verifiëren.
Anton G. Otminghuis was een briljantsnijder bij de Firma A. van Moppes en Zoon te Amsterdam. Een kleine anekdote over de kundigheid van Anton G. Otminghuis kan men lezen in het blad Genootschap AMSTELODAMUM van 1949 jaargang 36, pagina 103:

Of er een relatie heeft bestaan tussen Otminghuis en Huibert Schallenberg is mij niet bekend. Schilderijen die lijken op werken van Huibert Schallenberg en die voorzien zijn van de signering A.G.Otminghuis, zijn mogelijk geschilderd door Otminghuis maar zijn definitief niet geschilderd door Huibert Schallenberg. A.G.Otminghuis is geen pseudoniem van Huibert Schallenberg.
De schilderijen gesigneerd met A.G. Otminghuis kwalificeer ik als plagiaat.