Zoeken naar:

Voorbeeld schilderij Huibert Schallenberg

De koperen kan, afgebeeld in het schilderij

Hier heb ik enkele werken van Huibert Schallenberg opgenomen die ik beschouw als uniek. Uniek omdat ze voor een speciale gelegenheid werden geschilderd, uniek wat betreft de compositie, uniek omdat er maar een exemplaar van is geschilderd.