Zoeken naar:

Wat zijn vervalsingen?

Vervalsen is een vorm van bedrog, waarbij het schilderij de schijn van authenticiteit heeft. Bij vervalsingen worden de oorspronkelijke signaturen van de maker opzettelijk vervalst (nagemaakt).

Analyse:
De meeste experts hebben de grootste moeite om verder te kunnen kijken dan een keurig nagebootste signatuur. Een kunsthandelaar kan een expert zijn, maar is het vaak niet, ook al zitten ze al jaren in het vak. De grote veilinghuizen hebben soms mensen in dienst die na jaren ervaring en miskleunen er wel redelijk kijk op hebben. Veel van de veilingexperts hebben vaak de neiging bij een twijfelgeval een schilderij af te keuren om zich er van af te maken. Ze twijfelen vaak dus keuren dan ook niet alleen valse schilderijen goed, maar ook veel goede stukken af.

Onder meer door vergelijking met erkend authentiek materiaal kan men vaststellen of er sprake is van een vervalsing.

Schilderijen Huibert Schallenberg

Ook van schilderijen van Huibert Schallenberg zijn kopieën en vervalsingen gemaakt en/of worden nog steeds gemaakt en te koop aangeboden. Veel vervalsingen worden te koop aangeboden op het internet.

Via Marktplaats heb ik een vervalsing van een schilderij van Huibert Schallenberg gekocht (afbeelding A).

Aan de foto van het schilderij op marktplaats zag ik dat het een vervalsing betrof. Ik was benieuwd hoe dit schilderij er in werkelijkheid uit zou zien. Het ontwerp is een vervalsing van een botanisch schilderij van Huibert Schallenberg. Bij het bekijken van de achterkant van het schilderij zie je direct dat er sprake is van een vervalsing. Het schilderij is geschilderd op een doek van nieuw linnen en het linnen is gespannen op een nieuw houten raamwerk (afbeelding B en C).

Met deze wetenschap is de voorzijde van het doek niet meer interessant. De handtekening op dit schilderij is een vervalsing. In grote lijnen lijkt de handtekening authentiek maar als je op de details let zijn de verschillen duidelijk te zien.

Wees voorzichtig met het kopen van kunst via internet. Ik heb voor dit schilderij enkele tientjes betaald dat blijkbaar voldoende was. Ben je van plan om een schilderij van Huibert Schallenberg te kopen controleer het schilderij voor de koop op echtheid. Heb je twijfels, laat je adviseren.

Voordat ik enige duidelijkheid over de echtheid van de schilderijen van Huibert Schallenberg kan scheppen is het volgende van belang:

 1. Betreft het een door Huibert Schallenberg geschilderd en gesigneerd schilderij;
 2. Betreft het een door Huibert Schallenberg geschilderd ongesigneerd schilderij;
 3. Betreft het een door Huibert Schallenberg geschilderd schilderij gesigneerd door een van de onder stelling 2 vermelde handelaren dan wel vermelde handelaarnamen;
 4. Betreft het een door Huibert Schallenberg geschilderd schilderij gesigneerd door een onbekende;
 5. Betreft het een kopie of een vervalsing.

Ik kom tot de volgende stellingen:

Stelling 1
Schilderijen waarvan is vastgesteld dat deze zijn geschilderd door Huibert Schallenberg en die voorzien zijn van de authentieke signering:

 1. H Schallenberg
 2. H S.
 3. H. Steinerl.

zijn door Huibert Schallenberg geschilderde en gesigneerde schilderijen.

Stelling 2
Schilderijen waarvan is vastgesteld dat deze zijn geschilderd door Huibert Schallenberg en die voorzien zijn van de signering:

 1. H. Welter
 2. H. Welther
 3. H. Welter4
 4. W. Welter
 5. W.F. Welter
 6. W.F.H. Welter
 7. H. Endlich
 8. H. Kakebeen
 9. W. Markestein
 10. P. Tijssen

zijn door Huibert Schallenberg geschilderde schilderijen die door de kunsthandel voorzien zijn van een signering. Hierbij wil ik opmerken dat deze stelling niet waterdicht is. Ook deze signeringen kunnen als vervalsing opduiken (zie stelling 3).

Stelling 3
Alle andere schilderijen waarvan is vastgesteld dat deze zijn geschilderd door Huibert Schallenberg maar niet voldoen aan een van vorenstaande stellingen, verdienen een grondige controle.

Kopieën