Zoeken naar:
De meeste experts hebben de grootste moeite om verder te kunnen kijken dan een keurig nagebootste signatuur. Een kunsthandelaar kan een expert zijn, maar is het vaak niet, ook al zitten jaren in het vak. De grote veilinghuizen hebben soms mensen in dienst die na jaren ervaring en miskleunen er wel redelijk kijk op hebben. Veel van de veilingexperts hebben vaak de neiging bij een twijfelgeval een schilderij af te keuren om zich er van af te maken. Ze twijfelen vaak dus keuren dan ook niet alleen valse schilderijen goed, maar ook veel goede stukken af. Onder meer door vergelijking met erkend authentiek materiaal kan men vaststellen of er sprake is van een echt schilderij.
P. Tijssen was geen kunstschilder maar een kunsthandelaar. Hij heeft in de periode vóór de Tweede Wereldoorlog ongesigneerde werken van onder andere Huibert Schallenberg voorzien van zijn eigen signering en verhandeld.
H. Schallenberg heeft onder 2 pseudoniemen gewerkt, klik hier voor meer informatie.
Ik geef geen taxaties, daarmee heb ik geen enkele ervaring. Dit zijn 2 webpagina's waar je eventueel je schilderij kunt laten taxeren: een officiële taxateur, of probeer het op deze webpagina.
Ik geef geen taxaties, daarmee heb ik geen enkele ervaring. Dit zijn 2 webpagina's waar je eventueel je schilderij kunt laten taxeren: een officiële taxateur, of probeer het op deze webpagina.
Huibert Schallenberg is, behalve een naamgenoot, een afstammeling uit de vijfde generatie van Gerrit Hendrik Schallenberg. Huibert was een oom van me die ik echter nooit in levende lijve heb ontmoet.