Zoeken naar:

Tabel van kleuren op de kleurenkaart

Onderstaand is de kleurenkaart van Huibert Schallenberg afgebeeld (met dank aan Harry Simons uit Middelburg).

Op de kaart heeft Huibert alle door hem gebruikte kleuren per onderdeel beschreven. Wat opvalt, de kaart heeft geen omschrijving voor de botanische werken. Mogelijk dat hij hiervan een afzonderlijke kaart heeft gemaakt.

De kaart bestaat uit drie bladen met de volgende onderwerpen:

 1. Boomen en Gebladerte, kaart 1;
 2. Stammen en takken, kaart 1;
 3. Boommos kaart 1;
 4. Gras kaart 2;
 5. Groene Kruiden of Gebladerte in verschiet kaart 2;
 6. Mos kaart 2;
 7. Grijze tinten kaart 2;
 8. Bruikbare Groenen kaart 2;
 9. Dijken en Wegen kaart 2;
 10. Bergen kaart 2;
 11. Beken en Stroomend water kaart 2;
 12. Zeewater kaart 3;
 13. Steenen huizen kaart 3;
 14. Rieten daken kaart 3;
 15. Luchten kaart 3.
Pigmenten

Uit de informatie op deze kleurenkaart staat onomstotelijk vast dat Huibert Schallenberg zich niet enkel beperkte tot het schilderen van Botanische voorstellingen.
Huibert Schallenberg werkte met olieverf die hij zelf mengde van pigment en lijnolie. Pigmenten zijn zeer fijne gekleurde poeders. Door deze te mengen maakte Huibert zijn kleuren. Voor het bindmiddel gebruikte hij lijnolie. Hierdoor ontstond de olieverf.

Kaart 1
Kaart 2
Kaart 3

Het gedeelte – waarin Huibert beschrijft hoe je een avondlucht aanbrengt op een tekening – heb ik uit de kleurenkaart gelicht, te vinden op de 3e kleurenkaart (hieronder), onderwerp:

Luchten, Avond

(Bovenaan beginnen)
¼ hoogte van de lucht aanbrengen (dun) met Carmijnlak. Wanneer men lager dan ¼ komt, voegt men er een weinig en langzamerhand meer, Indisch Geel bij (niet tot aan den horizont, maar tot den ondersten rand van het papier.
Keer dan de tekening om = ondersteboven = en strijk met een penseel met schoon water voorzichtig alles over.
Men laat de tekening ondersteboven staan en begint met een bleeke tint van Kobalt te waschen waar de rode eindigt (hoe langer hoe blauwer naarmate men lager komt.)