Zoeken naar:

De signering H.S.Berg

De signering H.S. Berg komt voor op botanische afbeeldingen die een kunstproduct zijn naar de beeltenis van botanische werken van Huibert Schallenberg. Het bedrijf dat deze afbeeldingen heeft geproduceerd was Stehli Frères Editeurs in Zürich (CH). Dit bedrijf had zich gespecialiseerd in lithografische briefkaarten, wenskaarten en schilderijen.

Geschiedenis Stehli Frères
Stehli Frères Editeurs / Gebrüder Stehli, Kunstuitgevers, Freiestraße 138, 8001 Zürich (CH).
De onderneming werd opgericht in 1902 in Genève door de 3 broers Stehli uit Töss bij Winterthur (CH) te weten: Edwin Stehli (1861-1940); Otto Stehli (1862-1951) en Oscar Stehli (1878-1952), als bedrijf om allerlei goederen te verhandelen, zowel parfums als accordeons. Na de koop van een grote partij chromolithografieën van de Firma Vouga, ontstond de interesse voor kunstproducties.
In 1908 verhuisde de onderneming naar Zürich en vestigde zich als kunstuitgever. Met wereldwijde relaties en reproducties van hoogste kwaliteit, behoorde de onderneming al snel tot de 20 grootste uitgevers van schilderijen, briefkaarten, wenskaarten en foto kalenders.
Door de tweede Wereldoorlog werd de export ernstig ingeperkt. Met modelbouw, aankleedpoppen en kleurboeken werd er naar een oplossing gezocht voor de binnenlandse markt.
In 1952 veranderde de naam van het familiebedrijf Stehli Frères S.A. in Gebrüder Stehli A.G. Het bedrijf werd in 1995 verkocht aan Rosentiel’s in Londen (GB). Na zeer welvarende jaren werd bedrijfsleider Max R. Scherler door de wereldwijde marktomstandigheden, gedwongen het bedrijf in 1998 op te geven.

De Stehli Frères Litho’s
Van de schilderijen van Huibert Schallenberg werden door Stehli Frères litho’s (steendrukken) gemaakt die het uiterlijk hadden van een aquarel. Hierbij werd de fotogravure drukmethode gebruikt (oude, grafische techniek waarbij men een fotografisch beeld, dat men eerst in een gefixeerde, lichtgevoelige laag aanbrengt op een drukplaat, etst en afdrukt door de uitgediepte oppervlakken in te inkten).

In de periode 1910-1960 had Stehli Frères verschillende kunstschilders in dienst die werken van bekende kunstschilders kopieerden. Deze kunstschilders plaatsten op deze kopie hun eigen signering. De signering H.S.Berg is afkomstig van een van deze kunstschilders. Wie H.S. Berg was is tot nu toe niet bekend. Het kan een Zwitserse kunstschilder zijn, maar het kan net zo goed een Amerikaanse of een Zweedse kunstschilder zijn. Stehli Frères had kunstschilders in dienst van verschillende nationaliteiten, die overigens niet enkel werken van Huibert Schallenberg kopieerden.

De kopieën die deze kunstschilders maakten werden uitgevoerd als aquarel. Een erg bekende aquarellist in dienst van Stehli Frères was Nicolas Markovitch (1894-1964).

Zoals vermeld werden door de kunstschilders aquarellen gemaakt. Van de aquarellen werden litho’s (steendrukken) gemaakt die het uiterlijk hadden van een aquarel. De Stehli Frères aquarellen werden gedrukt op wat zwaarder aquarelpapier. De randen werden ruw gelaten waardoor de afdruk leek op een echte aquarel. De druk was van hoge kwaliteit in de afmetingen: 9” x 12” of 12” x 16” of 18” x 28” (” staat voor inch).
Op de achterzijde van de litho’s was doorgaans een stempel aangebracht. De afgebeelde stempel geldt als voorbeeld en stond op de achterzijde van een litho van H.S. Berg.

Voorbeeld litho H.S. Berg.

Waarom is de signering H.S. Berg niet van Huibert Schallenberg? In de stempel op de achterzijde van de litho, staat achter de naam H.S. Berg het woordje Pinx.
Is het woord pinx aangebracht op een kunstwerk in combinatie met een naam, dan benoemt dit de maker van het werk. In een prent kan het de naam van de etser of graveur aangeven en dat is niet per se ook degene die de tekening heeft gemaakt. Pinx is afkomstig uit het Latijn en betekent: (hij) heeft het gemaakt.