Zoeken naar:

Kopieën signeren met eigen signatuur

Kopieën zijn iets anders dan een vervalsing. Een kopie is niet gemaakt met het doel voor echt en authentiek door te gaan. Zo zal de maker van een kopie van een schilderij niet de signatuur van de oorspronkelijke maker plaatsen maar zijn eigen signatuur of geen signatuur.

Er zijn 3 soorten van handmatige kopiëren:

  1. Het werk is gekopieerd en heeft de signatuur van de schilder. In dit geval is er duidelijk sprake van vervalsing;
  2. Het werk is gekopieerd en heeft geen of een andere signatuur. Hier is sprake van plagiaat;
    1. Plagiaat is het overnemen van andermans werk zonder concrete bronvermelding;
    2. De pleger van het plagiaat doet voorkomen alsof het zijn eigen oorspronkelijke werk is;
  3. Het werk draagt grotendeels de kenmerken van het werk en is gesigneerd met een andere handtekening;
    1. In dit geval is plagiaat moeilijk te bewijzen maar hierbij kan spraken zijn van gebruik van de (merk)naam van de kunstenaar.

In feite zijn de drie voorbeelden strafbare feiten waartegen aangifte mogelijk is. Tevens kan er sprake zijn van het schenden van auteursrecht. Bij constatering van deze strafbare feiten kan de kunstenaar aangifte doen. Dit gaat voor werken van Huibert Schallenberg niet meer op maar niettemin zal ik na constatering, dergelijke werken als zodanig kwalificeren.

Ook van schilderijen van Huibert Schallenberg zijn kopieën gemaakt en/of worden nog steeds gemaakt en te koop aangeboden. Veel kopieën worden te koop aangeboden op het internet. Ben je van plan om een schilderij van Huibert Schallenberg te kopen, controleer het schilderij vóór de koop op echtheid. Heb je twijfels, laat je adviseren.

Een voorbeeld van een kopie van een schilderij van Huibert Schallenberg