Zoeken naar:

Signeringen, afgebeeld op afbeelding 1, komen voor op schilderijen die een gelijkenis vertonen met schilderijen van Huibert Schallenberg. De schilderijen wijken echter in detail af van de schilderijen van Huibert Schallenberg. De grootste afwijking zit hem in de signering.

Deze schilderijen zijn eveneens gesigneerd met H Schallenberg. De signering vertoont veel gelijkenis met de signering van Huibert Schallenberg echter de vijfde letter van achter wijkt duidelijk af.

In de aangebrachte signering (afbeelding 1) wordt deze letter geschreven als N terwijl Huibert Schallenberg de letter n gebruikt (afbeelding 2). Verder wijken in de signeringen nog enkele details af, zo ook de plaats van de signering op het doek.

Schilderijen die lijken op werken van Huibert Schallenberg en die voorzien zijn van de signering, als bedoeld op afbeelding 1, zijn definitief niet geschilderd door Huibert Schallenberg. Ik kan uitsluiten dat H. SchalleNberg een pseudoniem is van Huibert Schallenberg.

Marie, de dochter van Huibert Schallenberg, heeft mij op 23 september 2015 laten weten dat haar deze signering volledig onbekend is.


Voorbeelden van een schilderij gesigneerd met H. Schalle N berg