Zoeken naar:

Signeerder C Dongelmans

Botanische schilderijen voorzien van de signering C Dongelmans – zoals afgebeeld – vertonen in grote lijnen gelijkenis met de schilderijen van Huibert Schallenberg. Ze zijn echter van mindere kwaliteit en lijken op een kopie.

Dongelmans hanteerde dezelfde compositie als Huibert Schallenberg.

Of er een relatie heeft bestaan tussen C. Dongelmans en Huibert Schallenberg is mij niet bekend. Schilderijen die lijken op werken van Huibert Schallenberg en die gesigneerd zijn met C. Dongelmans, zijn mogelijk geschilderd door C. Dongelmans maar definitief niet geschilderd door Huibert Schallenberg. Het is niet uitgesloten dat C. Dongelmans geen natuurlijk persoon was/is en het enkel een signering betreft. Tevens kan ik niet uitsluiten dat C. Dongelmans een pseudoniem was/is of een kunsthandelaar. C. Dongelmans is geen pseudoniem van Huibert Schallenberg.
Schilderijen van C Dongelmans kwalificeer ik als plagiaat.

Voorbeeld van een schilderij gesigneerd met C. Dongelmans