Rechten A.V.G.

Je rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. het recht om mijn toestemming in te trekken, voor zover de verwerking van mijn persoonsgegevens daarop is gebaseerd
  2. het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  3. het recht om mijn persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren
  4. het recht op verwijdering van mijn persoonsgegevens
  5. het recht op beperking van de mij betreffende verwerking
  6. het recht op dataportabiliteit
  7. het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Wil je van een van bovenstaande rechten gebruik maken stuur dan een email naar: npl500@gmail.com Vermeldt in de mail van welk recht je gebruik wilt maken. Om gehoor te geven aan je verzoek voeg een kopie van je identiteitsbewijs bij de mail. Ik verwijs je naar artikel 12 van het Privacy Statement op deze website. Volg de aanwijzingen waaraan het identiteitsbewijs moet voldoen.