Rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.