Na de Oorlog

Na de oorlog is Niek in dienst gebleven van de belastingdienst aan de grenspost De Kempen. In de tussentijd was hij getrouwd en kreeg 4 kinderen. Op 6 april 1963 vierde Niek zijn 25 jarig ambtsjubileum. Een drietal krantenartikelen uit deze periode staan hieronder geciteerd.

Jubileum in Dorplein

Zaterdag a.s. hoopt de heer N.J. Schallenberg te Dorplein het heuglijke feit te vieren, dat hij vijfentwintig jaar als ambtenaar in rijksdienst is. Een feit, dat in Dorplein zeker niet ongemerkt voorbij zal gaan, want de heer Schallenberg geniet er bekendheid. Het is dan ook al een hele tijd geleden, dat hij als tijdelijk hulpcommies werd aangesteld bij de grenspost De Kempen.

Dat was net in de woelige jaren van de tweede Wereldoorlog en zoals vele landgenoten, wier praktijken niet in goede aarde vielen bij de bezetter, moest hij, als zijnde lid van de verzetsbeweging, onderduiken. Hij heeft in Dorplein ondergedoken gezeten van 1942 tot aan de bevrijding. Tijdens die jaren heeft hij meegemaakt dat een van zijn collega’s als verzetsman het leven heeft gelaten.

Op 21 september 1945 kon de heer Schallenberg weer in dienst treden aan het grenskantoor, waar hij achtereenvolgens assistent- en hoofdassistent was, om momenteel de rang van dienstgeleider te bekleden. In deze functies heeft hij vijfentwintig jaar zijn beste krachten gegeven en de grote uitgroei van het grenskantoor De Kempen meegemaakt, van klein en onbelangrijk kantoor tot een post, waar jaarlijks een onafgebroken stroom weg- en scheepvaartverkeer passeert.

Wegens ziekte van de inspecteur zelf, zal a.s. zaterdag diens plaatsvervanger, de heer Velthuis aanwezig zijn om de heer Schallenberg te zijnen huize geluk te wensen met het bereiken van deze belangrijke mijlpaal in diens leven. Ongetwijfeld zullen velen zich hierbij aansluiten, om deze dag tot een ware feestdag te maken.

Douane-chef in Dorplein N.J. Schallenberg, 25 jaar in Rijksdienst

Budel-Dorplein, 10 april 1963. Weinigen in Dorplein was het bekend, dat de heer N.J. Schallenberg zaterdag jl. het feit herdacht, dat hij 25 jaar als ambtenaar in rijksdienst was. Ondanks dat, zijn er toch velen die de laatste dagen aan de grens hoorden mompelen dat er feest was, hem komen feliciteren. De heer Schallenberg geniet bekendheid rond Dorplein, heel speciaal voor het werk onder de bezettingstijd.

Als hulpcommies werd hij aangesteld bij de grenspost “De Kempen”, maar al spoedig moest hij door zijn ondergrondse werk onderduiken. Op 21 september 1945 kwam hij weer in dienst bij het grenskantoor.

Hij werd achtereenvolgens assistent en hoofdassistent en momenteel heeft hij als dienstgeleider een verantwoordelijke taak aan de doorlaatpost bij Lozen. Nauwgezetheid en verantwoordelijkheid zijn twee deugden, die deze ambtenaar sieren. Hij heeft de grote uitgroei van deze doorlaatpost meegemaakt, een uitgroei wat betreft het aantal schepen in de Zuid-Willemsvaart en daarbij nog het drukkere wegverkeer van goederen en personen. Dit alles kwam tot uiting in de bouw van een nieuw grenskantoor, waarin Nederlandse en Belgische douane samenwerken.

Vorige week is er feest gevierd in de kleine gemeenschap van douanebeambten en expediteurs van het grensstation “De Kempen”, een stukje Weert, dat zich heel ver in het westen tegen de Belgische grens verliest. De dienstgeleider en grensontvanger N.J. Schallenberg vierde zijn zilveren jubileum in dienst van de Rijksoverheid. Feest was het ook in Dorplein waar de jubilaris woont. De heer Schallenberg werd die dag gehuldigd als een plichtsgetrouwe, vriendelijke en zeer behulpzame dienaar van de overheid, die in zijn omgeving vele vrienden heeft verworven.

Verzetsbeweging

N.J. Schallenberg (49), kwam in november 1940 als douaneambtenaar aan de grenspost De Kempen bij Weert. Hij werd lid van het Geheime Leger van de Nederlands- Belgische verzetsbeweging en moest al gauw in Dorplein onderduiken. Tijdens zijn verzetswerk was hij lid van de befaamde Witte Brigade.

Na de bevrijding

Na de bevrijding trad hij in 1945 weer in functie aan het grensstation waar hij in juli 1958 bevorderd werd tot dienstgeleider en grensontvanger. De Rotterdammer, die het leuk vindt te werken onder mensen, waarvan gezegd wordt, dat iedereen kent en de buurman ook werkelijk de buurman is, ondervond de gemoedelijkheid van de bewoners van zijn woonstreek en de schippers, die het grensstation, dat opengesteld was voor water- en wegvervoer, passeren.

Scheepsroefjes

Toch is er naar zijn mening van die gemoedelijkheid op de vaart sinds de oorlog iets verloren gegaan. In de scheepsroefjes hebben de kanariepietjes, de geraniums voor de smalle raampjes en de snorrende kacheltjes plaats moeten maken voor televisietoestellen, ijskasten en oliehaarden, die hij regelmatig aantreft in grote moderne woonverblijven aan boord. “De schippers houden nog wel van een praatje”, vertelt hij ons, “zolang ze voor de wal nog moeten wachten.” Als de beambten echter van boord zijn gegaan zouden ze, als het moest, wel over elkaar heen kunnen varen. Ze kennen dan slechts 1 begrip: haast en zouden zelfs met de ambtenaren aan boord nog van wal steken.”
Hiervoor heeft de heer Schallenberg echter een stokje gestoken. Alle schepen worden keurig op de beurt geholpen, waartoe de lange nieuwe aanlegkade met afzonderlijke ligplaatsen voor de op- en afvaart, gescheiden door een niemandsland van een scheepslengte lang, veel mogelijkheden biedt.
Blijft het scheepvaartverkeer langs zijn grenspost vrijwel constant, het vervoer over de weg neemt, als gevolg van de industrialisatie in het Weerter land en de vestiging van dochterondernemingen in België, steeds toe.

Druk of niet druk………. de heer Schallenberg blijft dezelfde gemoedelijke dienstgeleider, die het goed kan vinden met zijn Belgische en eigen collega’s, die samen het mooie nieuwe grenskantoor gebruiken. De eenvoudige grensontvanger die iedereen behulpzaam is, de nuchtere vriendelijke Rotterdammer die een werd met de kleine Brabantse gemeenschap van Dorplein, die hem tot bestuurslid van de coöperatie koos.

Uiteindelijk heeft Niek 40 dienstjaren vol gemaakt bij de belastingdienst voordat hij op 64 jarige leeftijd met pensioen ging.