Dodenherdenking

Oorlogsmonument Dorplein

Het was in de maanden maart en april van 2006, dat het oorlogsmonument achter de kerk in Dorplein werd gerestaureerd en zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.
De oorspronkelijke waterpartij werd weer teruggebracht in de oude glorie en het kunstwerk kreeg de benodigde opknapbeurt. In samenwerking met kunstenares Carlijn Louwers werd de restauratie van het beeld door Steenhouwerij Maarsen BV in Utrecht verzorgd.
Het benodigde geld voor de restauratie van het oorlogsmonument (twintigduizend euro), kwam deels uit algemene middelen van de gemeente Cranendonck en is mede tot stand gekomen door de financiële bijdrage van Rotary Weert Land van Horne, middels hun fietstocht naar Santiago de Compostella.
De onthulling werd bijgewoond door Antoon Stevens. Zijn broer Theo was een van de vermoorde jongemannen. Na de onthulling vond er in De Schakel, een drietal lezingen naar aanleiding van de restauratie plaats. Grappig was het verhaal dat hierbij verteld werd: een neef van Kees Kappers gaat trouwen met een nicht van Jan Zandvliet.
Op 27 april 2006 omstreeks 19.30 uur werd het monument officieel onthuld.

Anton Stevens en zijn kleinzoon bij het gerestaureerde monument

Op 4 mei 2006 heb ik (webmaster) omstreeks 19.15 uur, de dienst van de dodenherdenking in de St. Josephkerk in Dorplein bijgewoond. Na de kerkdienst vond, met een ‘2 minuten stilte’, de dodenherdenking plaats op en om het gerestaureerde oorlogsmonument. Van deze herdenking heb ik enkele foto’s gemaakt.

In 2011 en 2016 heb ik de dodenherdenking in Dorplein bijgewoond. In 2016 werden de betonnen grafstenen van de gevallenen vervangen door een grafsteen van graniet. Van deze herdenking heb ik enkele foto’s gemaakt.

De dodenherdenking op 4 mei 2020 “75 jaar vrijheid” heeft niet plaats kunnen vinden, in verband met de corona crisis.
Ook de dodenherdenking op 4 mei 2021 heeft, in verband met de corona crisis, niet plaats kunnen vinden.

2022 zal ik weer aanwezig zijn.