Witte Brigade

Van juni 1941 tot aan de bevrijding heeft Niek in Dorplein ondergedoken gezeten en van daaruit zijn werk als lid van de Witte Brigade voor het Geheim Leger verricht. Een van zijn onderduikadressen was het klooster van de zusters in Dorplein, de Kantine in Dorplein en bij de familie Beyk in de buurt van de Peel.

Sabotageploeg Dorplein

Van 16 januari 1941 tot 14 oktober 1944 was hij “werkelijk lid” van het Geheim Leger. Als lid van de Witte Brigade was hij tevens lid van de sabotageploeg van Dorplein. Deze bestond uit een select aantal leden. De ploeg heeft in hen toegewijde medewerkers gehad. Niet het avontuur zoekend maar bij alles denkend aan dat ene doel: een vrij Nederland. Nooit hebben de Duitsers begrepen hoe deze betrekkelijk kleine groep van verzetsstrijders, over het algemeen eenvoudige mensen, tot hun enorme energie kwamen. Nooit hebben de Duitsers met hun kadaverdiscipline de moed kunnen peilen van deze mannen. Zij dachten noch aan roem, noch aan eer, noch aan beloning. Zij hielden zich vooral bezig met het saboteren van spoorwegen, bruggen en sluizen evenals het over de grens loodsen van mensen die wat te vrezen hadden van de bezetter.

Niek op zijn onderduikadres bij de familie Beyk (9 april 1944)

Aanslagen werden er gepleegd op Duitse transporten. Dit waren aanslagen op treintransporten op het traject Budel-Weert, aanslagen op boottransporten over de Zuid-Willemsvaart en aanslagen op bruggen en viaducten, ten einde de infrastructuur lam te leggen.

Sluis 16

Bij nadering van een Duitse trein werd de spoorrails met explosieven onklaar gemaakt, waarna deze ontspoorde. In de Zuid-Willemsvaart tussen Weert en de grenspost De Kempen werd in de nacht van 25 op 26 augustus 1944, sluis 16 door middel van explosieven onklaar gemaakt, dit om het scheepvaartverkeer tussen Nederland en België lam te leggen. Tevens werd de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Weert onklaar gemaakt.

Daar dergelijke acties ‘s nachts plaatsvonden waren dit geen eenvoudige- en gevaarlijke operaties.

NSB

Binnen een kleine gemeenschap als Dorplein lag de vijand altijd op de loer. NSB’ers waren ook daar vertegenwoordigd. Zo heeft Niek een maal de dood in de ogen gezien toen op hem het vuur werd geopend bij het gebouw “de witte villa” in Dorplein waar de kogels om hem heen insloegen. Via de kelder van deze villa wist hij te ontkomen. Volgens zijn zeggen was hij verraden door de NSB die op de hoogte was van zijn onderduikadres bij de zusters.

De witte villa in Dorplein

Op 5 september 1944 werden 6 makkers van de sabotageploeg Dorplein op brute wijze om het leven gebracht. Eveneens verraden en door de Duitse bezetters vermoord. De 6 makkers waren: Jan Zandvliet, Theo Stevens, Antoon van der Putten, Leo Looymans, Martin Looymans en Kees Kappers.

Na de moordpartijen heeft er enige tijd onduidelijk bestaan of Niek een van de slachtoffers was. De lijken waren dusdanig verminkt dat er in eerste instantie geen herkenning mogelijk was. Niek had het echter overleefd.

De aanleiding tot de moord op deze dappere makkers van de sabotageploeg Dorplein, had zijn oorsprong aan de grenspost De Kempen.