Pseudoniem

Wat is een Pseudoniem?

Een pseudoniem is een naam die door de kunstenaar wordt bedacht om de maker van het werk mee aan te duiden. (Ook wel artiestennaam of schuilnaam). Vaak heeft een pseudoniem iets te maken met de echte naam van de kunstenaar. De reden om een pseudoniem te gebruiken kan zijn om ongewenste aandacht van het publiek voor de kunstenaar te ontlopen. Of om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen zijn persoonlijke en artistieke of publieke leven. Of om een boodschap kracht bij te zetten.

Uit verschillende bronnen wordt beweerd dat onderstaande namen een pseudoniem zijn van Huibert Schallenberg:

 • H. Welter;
 • H. Welther;
 • H. Welter4;
 • W. Welter;
 • W.F. Welter;
 • W.F.H. Welter;
 • H. Endlich;
 • H. Kakebeen;
 • W. Markestein;
 • P. Tijssen;
 • C Dongelmans;
 • H. SchalleNberg;
 • A.G.Otminghuis;

Deze namen zijn géén pseudoniem van Huibert Schallenberg:

Het is mij webmaster bekend, dat Huibert Schallenberg onder drie pseudoniemen heeft gewerkt te weten als H S., als H S.Berg en als H. Steinerl.

 • De signering H S. komt enkel voor op de allereerste werken, uit de beginperiode van Huibert Schallenberg. Dit betreffen maar enkele werken en met name botanische voorstellingen;
 • In zijn latere periode als botanisch schilder, heeft Huibert Schallenberg zijn werken ook gesigneerd met H S.Berg. Deze signering komt met name voor op botanische schilderijen. Maar ook op briefkaarten met botanische werken van Huibert Schallenberg, vervaardigd door Stehli Frères Editeurs Zürich.
 • De signering H Steinerl komt maar eenmaal voor. Het betreft een schilderwerk (onderstaand afgebeeld) van de markante bergtoppen Tre Cime di Lavaredo. De drie pieken van Lavaredo. Die Drei Zinnen, in het gebied van de Dolomiti di Sesto gelegen in het Sextental in Zuid-Tirol. De linkse bergtop is genaamd Kleine Zinne, de middelste is genaamd Große Zinne en de rechtse is genaamd Westliche Zinne.
  Dit schilderij heeft Huibert tijdens de Tweede Wereldoorlog geschilderd in opdracht van een Duitse officier. Deze officier heeft het schilderij echter nooit afgehaald. Het schilderij is nu in Nederlands familiebezit.