Colofon

Hoofdstuk 16
Colofon

Volgende personen en instellingen wil ik danken voor hun betrokkenheid en het verlenen van een belangrijke bron aan informatie:

 1. Archief brigade Koninklijke Marechaussee Venlo;
 2. Museum Koninklijke Marechaussee te Buren (Gld.);
 3. Gemeentearchief Venlo;
  − Inventaris H. op de Laack 1815-1850 nr. 452;
  − Idem vertrokken personen 1840-1850 nr. 247;
  − Bevolkingsregister 1850;
  − Inventaris 1851-1900 nr. 742 en 742²;
  − Kasboek gemeenteontvanger Hurstjes;
  − Rekening der Marechaussee 1839-1863;
 4. C. Moerkerken (BC1 van 01-05-1953 tot 30-04-1957);
 5. C. de Bruijn (BC van 01-05-1975 tot 01-11-1982);
 6. A.W. Janssen (BC van 01-11-1982 tot 01-01-1990);
 7. J.N.M. Hendrix (BC van 01-01-1990 tot 25-05-1992);
 8. P.J. Spee (CGB2 van 01-11-1977 tot 01-01-1987);
 9. P. Verhulst (oud medewerker brigade Venlo 1939-1940);
 10. A.F. Heuskes (oud medewerker brigade Venlo 1939-1940);
 11. J. Smeets (oud medewerker brigade Venlo 1939-1940);
 12. A.C. Jonker (oud medewerker brigade Venlo 1939-1940);
 13. J. Bontsema (oud medewerker brigade Venlo 1970);
 14. W.A. Broesder (kabinet BDM3 te ’s-Gravenhage);
 15. K. Siebers (Dagblad voor Noord-Limburg).

Niets van deze pagina mag worden:

 • Gekopieerd;
 • Verveelvoudigd;
 • Opgeslagen in een geautomatiseerd bestand;
 • Openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, hetzij door opnamen of op enige andere manier,


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

Terug naar Hoofdstuk 1


Show 3 footnotes
 1. Brigadecommandant
 2. Commandant Grensbewaking
 3. Bevelhebber der Marechaussee