Limburgse Gewesten

Verzoek Blad 1 (Limburgse Gewesten)
Verzoek Blad 1
Verzoek Blad 2
Verzoek Blad 3 (Limburgse Gewesten)
Verzoek Blad 3
Extract blad 1 (Limburgse Gewesten)
Extract blad 1
Extract blad 2 (Limburgse Gewesten)
Extract blad 2
Nota 31 december 1830 (Limburgse Gewesten)
Nota 31 december 1830
Borderel (Limburgse Gewesten)
Borderel
12 juli 1839 (Limburgse Gewesten)
12 juli 1839
26 juli 1839 blad 1 (Limburgse Gewesten)
26 juli 1839 blad 1
26 juli 1839 blad 2 (Limburgse Gewesten)
26 juli 1839 blad 2
Ambtsbrief van 5 augustus 1839 (Limburgse Gewesten)
Ambtsbrief van 5 augustus 1839
Huurcontact blad 1 (Limburgse Gewesten)
Huurcontact blad 1
Huurcontact blad 2 (Limburgse Gewesten)
Huurcontact blad 2
Huurcontact blad 3 (Limburgse Gewesten)
Huurcontact blad 3
Huurcontact blad 4 (Limburgse Gewesten)
Huurcontact blad 4
Huurcontact blad 5 (Limburgse Gewesten)
Huurcontact blad 5
Keulse Poort (Limburgse Gewesten)
De Keulse Poort
Gelderse Poort (Limburgse Gewesten)
Gelderse Poort
Huurcontract blad 1 (Limburgse Gewesten)
Huurcontract blad 1
Huurcontract blad 2 (Limburgse Gewesten)
Huurcontract blad 2
Ambtsbrief van 20 december 1877 (Limburgse Gewesten)
Ambtsbrief van 20 december 1877
Vleesstraat - Brugstraat (Limburgse Gewesten)
Vleesstraat – Brugstraat
Roermondse Poort (Limburgse Gewesten)
Roermondse Poort
Departement van Oorlog blad 1 (Limburgse Gewesten)
Departement van Oorlog blad 1
Departement van Oorlog blad 2 (Limburgse Gewesten)
Departement van Oorlog blad 2
Prostitutie (Limburgse Gewesten)
Prostitutie
Brigade aan de Brugstraat (Limburgse Gewesten)
Brigade aan de Brugstraat
Beschikking (Limburgse Gewesten)
Beschikking
Brigade Venlo omstreeks 1947 (Limburgse Gewesten)
Brigade Venlo omstreeks 1947 (met dank aan het Marechausseemuseum)


Show 26 footnotes
 1. Een legerafdeling, verdeeld in een aantal brigades
 2. Verdeling van zaken naar de betaalde bedragen
 3. Lijst waarop de verschillende bestanddelen van een bedrag, een som geld, een hoeveelheid waren enzovoort, elk afzonderlijk in zekere orde opgegeven staan
 4. Legereenheid van 600 tot 800 man, verdeeld over een aantal compagnieën
 5. Tactisch wapen in het leger, dat de directe strijd in het veld voert (voetsoldaten)
 6. Commissaris van de Koningin in Limburg
 7. Bij burgers onderbrengen van militairen
 8. Gats is de Limburgse benaming voor steeg
 9. Ruimte waarin voer en stro voor paarden en vee, alsmede levensmiddelen worden opgeslagen
 10. Burgemeester en Wethouders van Venlo
 11. Bepaalde chronische geslachtsziekte
 12. Tijdelijk elders legeren. Van de hoofdmacht losmaken en tijdelijk ergens heenzenden
 13. Sinds de oprichting van het Marechausseemuseum in 1972 worden de onderdeels-dagboeken aldaar jaarlijks aangeleverd en opgeslagen
 14. Het op de voet van oorlog brengen. Het men man en macht verbeteren van de verdediging van het land
 15. Het Korps Politie Troepen was afkomstig van de in de laatste jaren van de mobilisatie opgerichte legerpolitie. Deze legerpolitie moest de marechaussee van de politiediensten binnen de krijgsmacht ontlasten
 16. In 1958 werd het Korps Rijksveldwacht opgericht. In grotere gemeenten werd het Korps Gemeente veldwacht opgericht. Dit bestond uit de gerechtsdienaren en de opzieners van jacht en visserij
 17. De in 1941 in Engeland opgerichte Koninklijke Nederlandse Princes Irene brigade bracht de meeste naar Engeland uitgeweken militairen van de Koninklijke Landmacht samen om zij aan zij met de andere geallieerden te strijden voor de bevrijding van Nederland
 18. Politiedienst ten behoeve van de Krijgsmacht
 19. Een door de bevoegde autoriteiten aangewezen plaats voor grensoverschrijding
 20. Militaire bouwkundige dienst van het Ministerie van Defensie
 21. Dienst van het Ministerie van Justitie voor het beheer van goederen van de Staat
 22. Geschikt om ermee te werken
 23. Regeling voor het huisvesten van personeel in een kazerne
 24. De Vaste Kamercommissie van Justitie heeft als werkterrein het beleidsterrein van een bepaald ministerie of een onderdeel van dat beleid. Zo heeft elk ministerie minstens een vaste commissie. In vaste commissies zitten van alle fracties een of meer leden. De voornaamste taak van een commissie is wetsvoorstellen aan een voorbereidend onderzoek te onderwerpen door middel van het wisselen van schriftelijke stukken met de verantwoordelijke bewindslieden. De commissie kan mondeling
  overleggen met een bewindspersoon
 25. Op 14 juni 1985 ondertekenden de regeringsleiders van België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk het Akkoord van Schengen. Ze kwamen overeen de personencontrole aan hun gemeenschappelijke grenzen af te schaffen. Zo ontstond een gebied zonder binnengrenzen dat bekend staat als de Schengenruimte
 26. Agentschap binnen het Ministerie van Defensie, verantwoordelijk voor het vastgoedbeheer