Getuigen Venlo-Incident

Granaat insigne (Getuigen Venlo-Incident)
Granaat insigne


Show 10 footnotes
  1. van een aanspraak op een bepaald voorrecht, op het uitoefenen van een bepaalde functie
  2. De titel van wachtmeester bezittend zonder de daarbij behorende functie of beloning
  3. Duitse douane beambte
  4. Z’n behoefte gaan doen
  5. Nagelaten blijk van aanwezigheid of handeling die iets of iemand ondergaan heeft (bijvoorbeeld bandensporen, voetafdrukken, bloed
  6. Het Openbaar Ministerie
  7. Codenaam voor de aanval op Nederland, België en Luxemburg
  8. die tegenstanders tracht te verleiden tot iets waarop zij aangevallen kunnen worden
  9. Een minuscuul partijtje onder leiding van Otto Strasser, die de NSDAP en Hitler wilde verjagen. Zonder al te veel succes overigens. Lidmaatschap was verboden en veel invloed kreed de partij niet. De partij leek teveel op een socialistische partij. De nazi’s deden veel moeite om het Otto Strasser moeilijk te maken
  10. Konzentrationslager (concentratiekamp)