Brigade Venlo

4 augustus 1839 – 1 juli 1995

Brigade Venlo

Brigade Venlo
Brigade Venlo omstreeks 1947

Dit betreft een digitale weergave van mijn boek Brigade Koninklijke Marechaussee Venlo

Leeswijzer

In dit boek (“dit is de digitale versie van het boek: ‘Brigade Koninklijke Marechaussee Venlo’ “) wordt een groot deel van de historie van de brigade Koninklijke Marechaussee Venlo beschreven. Daarnaast wordt er informatie verschaft over 156 jaar huisvestingsproblemen. De roerige ‘rosse’ tijden in Venlo worden belicht. Er vindt verslaglegging plaats van evenementen en onderzoeken. De taken en bevoegdheden van de Marechaussee lopen als een rode draad door de geschiedenis. In 2 hoofdstukken wordt het accent gelegd op de Tweede Wereldoorlog, waarin de brigade Venlo een belangrijke rol vertegenwoordigde.


Er zijn verschillende manieren om afscheid te nemen.

Niek Schallenberg (Brigade Venlo)
Niek Schallenberg

Dit boek draag ik op aan mijn vader Niek Schallenberg, geboren te Rotterdam op 16 juni 1914, overleden te Roermond op 6 februari 1980, als eer en erkenning voor zijn aandeel aan het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog en als persoonlijke dankzegging. Pas na zijn dood bleek uit goed opgeborgen aantekeningen, lidmaatschapsbewijzen, oorkonden en dankbetuigingen zijn werkelijk aandeel aan het verzet. Voor Niek begon de oorlog op 11 mei 1940, de dag waarop hij door het Duitse invalsleger als krijgsgevangene werd opgesloten in ‘Kamp Neubrandenburg’1 (D). Na zijn vrijlating in juli 1940, is hij als douane-ambtenaar in dienst getreden bij de Belastingdienst. Hij woonde in het Noord-Brabantse Dorplein (gemeente Cranendonck) en werkte aan de grenspost ‘De Kempen’ bij Weert (Limburg). Hij werd lid van de Belgische verzetsbeweging het ‘Geheim Leger’2 en de befaamde ‘Witte Brigade’3. Als onderduiker smokkelde hij voornamelijk krijgsgevangenen, Joodse landgenoten, geallieerde piloten en andere vogelvrij verklaarden over de grens naar België. Als lid van de ‘Witte Brigade’ was hij tevens lid van de ‘Sabotageploeg Dorplein’. Als lid van de Sabotageploeg hield Niek zich vooral bezig met het plegen van aanslagen met explosieven op Duitse treintransporten op het traject Budel-Weert, op boottransporten over de Zuid-Willemsvaart en op bruggen en viaducten, teneinde de infrastructuur lam te leggen. Daar dergelijke acties ‘s-nachts plaatsvonden waren dit geen eenvoudige en vaak gevaarlijke operaties.
Binnen de kleine gemeenschap van Dorplein lag de vijand altijd op de loer. Eén maal stond Niek oog in oog met de dood toen, op klaarlichte dag, het vuur op hem werd geopend. Zijn aantekeningen vermelden: “verraad door de NSB”4. Op 5 september 1944 werden 6 makkers van de sabotageploeg op brute wijze om het leven gebracht. Verraden en door de Duitse bezetter vermoord.
Na deze moordpartij heeft er enige tijd onzekerheid bestaan of Niek een van de slachtoffers was. De lijken waren dusdanig verminkt dat er in eerste instantie geen herkenning mogelijk was. Maar wat bleek: Niek leefde!
Nooit hebben de bezetters de moed en enorme energie van deze verzetsstrijder kunnen peilen. Nooit heeft Niek naar buiten toe blijk gegeven van zijn verzetsverleden. Het verleden laten rusten was tekenend voor zijn karakter. Hij stelde zijn vrijheid boven zijn roem. Zijn verdiensten liegen er echter niet om.

Je kunt je ogen sluiten voor feiten, maar niet voor herinneringen.

Frans Schallenberg

Over het verzetsverleden van mijn vader heb ik een afzonderlijke website gemaakt.


Niets van deze pagina mag worden:

  • Gekopieerd;
  • Verveelvoudigd;
  • Opgeslagen in een geautomatiseerd bestand;
  • Openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, hetzij door opnamen of op enige andere manier,


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

Ga verder naar Hoofdstuk 1


Show 4 footnotes
  1. Gevangenenkamp voor Nederlandse dwangarbeiders
  2. Belgische militaire verzetsbeweging die zich voornamelijk bezig hield met sabotage-werkzaamheden
  3. Belgische verzetsbeweging die zich voornamelijk bezig hield met het repatriëren van mensen
  4. De Nationaal Socialistische Beweging, opgericht in 1931, was een autoritaire, anti-parlementaire, extreemrechtse partij die streefde naar een nationaal-socialistisch bewind. Verder vond zij dat er één Groot Nederlands Rijk moest komen, waartoe ook Vlaanderen zou behoren. Onder Duitse invloed kreeg de partij een anti-Joods karakter