Maasbree

Phantom FGR-2

Foto van een Phantom FGR-2

Maasbree

21 november 1974

Inslagkrater in het bosperceel

Even over negen uur op 21 november 1974 is een Engelse straaljager van het type Phantom in het buurtschap ‘Heeske’ onder Maasbree neergestort. De twee inzittenden hadden het toestel tijdig kunnen verlaten. De navigator, de 26 jarige flight lieutenant Iain Vacha landde met zijn parachute in Beesel terwijl de piloot, de 32 jarige flight lieutenant Anthony Keane, op ongeveer een kilometer afstand van de plaats waar het toestel zich in de grond boorde in een boom terecht kwam.
Het toestel was om negen uur ’s morgens voor een solo-oefenvlucht van ongeveer 50 minuten vanaf de Engelse vliegbasis Brüggen, even over de Duitse grens bij Roermond, opgestegen. Het toestel is ongeveer boven Roermond tot ontploffing gekomen. Dit was volgens een woordvoerder van de Britse luchtmacht in Rheindalen (D) om vijf over negen. Het toestel vloog brandend door en ging vanuit het bosrijke gebied ‘De Meeren’ tussen Baarlo en Maasbree in de richting Helden. Vanaf een hoogte van een paar honderd meter stortte het in het buurtschap het ‘Heeske’ in het struikgewas neer waar het een diep gat in de grond boorde. De wrakstukken van het toestel lagen her en der verspreid. Tot ver buiten Maasbree, zelfs Swalmen, kwamen meldingen van gevonden wrakstukken binnen. Een van de stukken viel op een stilstaande bestelauto van de Gasunie. Een inzittende van de auto werd met een shock in het ziekenhuis van Venlo opgenomen.

Beschadigingen aan de woning van Hendrix

Wrakstukken richtten ook schade aan in de woning van landbouwer Hendrix aan de Oude Heldenseweg in Maasbree. Zo viel een brandende band op het dak van de bungalow. Er ontstond hierdoor een beginnende brand in een bovenkamer. Dankzij kordaat optreden van de heer Hendrix was deze zeer snel bedwongen. Een paard van de landbouwer Peeters, dat door de schrik op hol was geslagen, werd ernstig aan de borst gewond. Nog voor het toestel zich in de grond had geboord, was er vanuit het gemeentehuis van Maasbree al een hulpactie op gang gekomen. Het gehele terrein werd afgezet door de Marechaussee.

Hier volgt een korte impressie uit het opgemaakte proces-verbaal: “Op 21 november 1974 omstreeks 09.15 uur werd de brigade geïnformeerd over de crash. De opperwachtmeester Toon Janssen en de wachtmeesters Leo Savelberg, Jacques Hendrix, Henk Tervooren en Henk Bosma, werden belast met het onderzoek en constateerden de volgende waarnemingen, geciteerd uit het proces-verbaal van 11 mei 1975:
Op 21 november 1974 te 09.10 uur steeg vanaf de Royal Air Force luchtmachtbasis Brüggen (D) de Britse straaljager van het type Phanton FGR-2, serienummer XV-441 op voor het maken van een oefenvlucht boven Nederlands grondgebied en volgde een nagenoeg Noordelijke koers. Als gezagvoerder van het toestel trad op: Anthony Michael Keane, geboren te Hamilton (NZ) op 10 december 1941, flight lieutenant. Als navigator van het toestel trad op: Iain David Vacha, geboren te Rinteln (D) op 14 november 1948, flight lieutenant.

De motor van de Phantom

Boven Roermond raakte het toestel onklaar en de navigator verliet het vliegtuig. Hij kwam per parachute neer in de gemeente Beesel. Hem werd hulp en onderdak geboden door de heer Konings. Kort nadien werd hij door een ‘patrouille’ van de Koninklijke Marechaussee Roermond, die via de Rijkspolitie te Beesel was geïnformeerd, vervoerd naar de ‘Ernst Casimir kazerne’ te Roermond alwaar hem door personeel van de ‘Militair Geneeskundige Dienst’ eerste-hulp werd verleend in verband met rugklachten en een lichte verwonding aan een van zijn benen. Hij werd hierna overgebracht naar zijn basis te Brüggen (D).
De piloot verliet het toestel een tiental seconden voordat het te pletter sloeg en kwam per parachute neer in de gemeente Helden alwaar hem hulp werd verleend door de heer Wolters. Door het afschieten van lichtpatronen wist hij de aandacht te trekken van overvliegende straaljagers waarna hij kort hierop door een RAF-helikopter werd opgepikt en overgevlogen naar zijn basis.
Het vliegtuig kwam neer in een bosperceel, oostelijk van de openbare weg het Lang Hout te Maasbree, kadastraal bekend onder sectie F-3412, ter grootte van 53,80 are. Dit perceel is eigendom van Mej. Hillen, wonende te Maasbree. Op verzoek van deze dame werd de schade afhandeling behartigd door haar broer.
De na de crash terplekke- en in de directe omgeving ontstane brandhaarden werden aanvankelijk bestreden door werknemers van de Nederlandse Gasunie met twee bedrijfsbrandblusser uit hun dienstvoertuig en nadien overgenomen door de vrijwillige brandweer van de gemeente Maasbree.
Als gevolg van rondvliegende brokstukken van het toestel ontstond de volgende schade:

  1. Een volkswagenbusje eigendom van de Nederlandse ‘Gasunie’ dat geparkeerd stond op de Oude Heldenseweg te Maasbree op ongeveer 125 meter afstand van de crash, werd op het dak ter hoogte van de cabine van de bestuurder door een brokstuk geraakt, waardoor het dak werd ingedeukt;
  2. Van perceel nr. 16, gelegen aan de Oude Heldenseweg te Maasbree, eigendom van de heer Lenders, werd een ruit van de woonkamer vernield;
  3. Van perceel nr. 16a van genoemde straat, eigendom van de heer Hendrix werd het dak beschadigd en ontstond een begin van brand op een slaapkamer van de bungalow. Het gehele pand liep op diverse plaatsen schade op;
  4. Van perceel nr. 17 in genoemde straat, eigendom van de heer Peeters, sneuvelden enkele dakpannen en ruitjes”.
Krantenartikel over de schietstoel

Schietstoel.
“De schietstoel van de navigator bleek onvindbaar. In verband hiermee werd mede op verzoek van de Britse luchtmacht autoriteiten – in het belang van het onderzoek – een oproep gedaan in de streekbladen, met het verzoek inlichtingen te verschaffen over de vindplaats van dit vliegtuigdeel. Dit leverde echter geen resultaat op. Naar aanleiding hiervan werd dezerzijds met een door de Koninklijke Luchtmacht te Deelen beschikbaar gestelde Alouette helikopter een zoekactie ondernomen, daar de mogelijkheid niet uitgesloten was dat de stoel in de bosrijke omgeving van Beesel was terecht gekomen. Dit leverde echter evenmin resultaat op.

Op 10 januari 1975 werd een telefonisch bericht ontvangen van de Groepscommandant der Rijkspolitie Reuver, inhoudende de melding dat de schietstoel was gevonden door een 8-jarige jongen in de drooggevallen uiterwaarden van het riviertje ‘De Swalm’ te Beesel. De schietstoel werd dezerzijds zeker gesteld en ter beschikking gehouden van de Britse autoriteiten. Op 17 januari 1975 werd de stoel teruggegeven aan personeel van de Britse luchtmacht uit Brüggen (D), nadat door hen de nog aanwezige explosieve ladingen waren verwijderd”.

Fotoserie crash Phantom

Geysteren 25 maart 1971
Venlo 1 oktober 1980
Terug naar Vliegtuigcrashes


Niets van deze pagina mag worden:

  • Gekopieerd;
  • Verveelvoudigd;
  • Opgeslagen in een geautomatiseerd bestand;
  • Openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, hetzij door opnamen of op enige andere manier,


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

Ga verder naar Hoofdstuk 13