Ten Geleide

Hoofdstuk 2
Ten Geleide

De geschiedenis van de brigade Koninklijke Marechaussee Venlo start in het jaar 1839. De brigade werd uitgezet1 op 4 augustus van dat jaar. Vanaf deze datum volgden er vele brigade-commandanten met één en dezelfde wens; een moderne brigade Venlo, die aan de behoefte van de tijd kon voldoen. Door de jaren heen is hierin niets veranderd. Factoren als tijd en taak spelen een cruciale rol, die weer van invloed zijn op de eisen, de wensen en het voortbestaan van de brigade. Omdat deze factoren continu in beweging zijn, blijft het wel en wee van de brigade Venlo in beweging.

Maar niet enkel de brigade als instituut schreef geschiedenis. Het personeel speelde eveneens een belangrijke rol voor de totstandkoming van dit verhaal. Het personeel van de brigade Venlo was op diverse manieren betrokken bij de Venlose samenleving en speelde een historisch belangrijke rol ten tijde van het opblazen van de Maasbruggen bij Venlo tijdens de 2e Wereldoorlog, teneinde de Duitsers de inval in Nederland te bemoeilijken. Tevens waren enkele personeelsleden betrokken in het mysterieuze ‘Venlo-Incident’, in dit boek weergegeven in twee niet eerder gepubliceerde verklaringen.


Een anekdote

Sint Joris en de Draak
Sint Joris en de Draak

Het beeld is een voorstelling van Sint Joris en de draak. Dit beeld is onder de oudgedienden van de brigade bekend als ‘het paard’ en stond in de hal van de brigade. Als een bezoeker zich aan de brigade meldde en te kennen gaf een medewerker te willen spreken, werd deze medewerker door de Planton2 hiervan in kennis gesteld, waarna de Planton te horen kreeg: “Ik kom er zo aan, zet hem maar onder het paard”, waarna de bezoeker verzocht werd plaats te nemen op een stoel naast het beeld.

Gezien de prestaties van het personeel en de brigade in het verleden heb ik alle vertrouwen in de toekomst voor het bestaansrecht van de brigade Koninklijke Marechaussee Venlo.


Niets van deze pagina mag worden:

  • Gekopieerd;
  • Verveelvoudigd;
  • Opgeslagen in een geautomatiseerd bestand;
  • Openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, hetzij door opnamen of op enige andere manier,


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

Ga verder naar Hoofdstuk 3


Show 2 footnotes
  1. Voor het opzetten van een brigade wordt de term uitzetten gebruikt
  2. Planton, letterlijk vertaald wachtpost, vervult de functie van centralist binnen de brigade en is onder andere belast met de toegangscontrole