Uitzetten Brigade in Venlo

Koning Willem I (Uitzetten Brigade in Venlo)
Koning Willem I
Soeverein Besluit (Uitzetten Brigade in Venlo)
Soeverein Besluit
Hoppenbrouwer (Uitzetten Brigade in Venlo)
Hoppenbrouwer
Eerste Dagorder (Uitzetten Brigade in Venlo)
Eerste Dagorder


Show 9 footnotes
  1. Onder de Franse tijd verstaan we de periode 1795-1813, waarin de Nederlanden onder Franse invloed stonden. Tot 1806 is er sprake van een overwegend Nederlands bestuur, daarna nemen de Fransen de touwtjes in handen, eerst onder Koning Lodewijk Napoleon en vanaf 1810 door inlijving bij het Franse Keizerrijk
  2. Koning Willem I Frederik van Oranje Nassau 1772-1843, Prins van Oranje Nassau in 1806, erfelijk Soeverein Vorst der Nederlanden 1813-1815, Groothertog van Luxemburg 1815, Vorst van Fulda, Graaf van Corvey, Weingarten en Dortmund 1802-1806 en Hertog van Luxemburg 1839-1840
  3. Een vroegere bereden openbare militaire veiligheidsdienst
  4. Het in een kazerne gelegerd/gehuisvest zijn
  5. Te paard gaand
  6. De Belgische opstand in 1830 had de onafhankelijkheid van België tot gevolg
  7. Van oorsprong was de Rijkswacht een militaire eenheid en viel onder het Ministerie van Landsverdediging. Sinds 1 januari 1992 is de Rijkswacht gedemilitariseerd. Vanaf 2001 geïntegreerd in de lokale en federale politie
  8. Kapitein van de cavalerie
  9. Compagnie bij de cavalerie