Voormalig Hospitaal

Hoofdstuk 5

Frederik Hendrik Kazerne
Voormalig Hospitaal

Fort Sint Miciel (Voormalig Hospitaal)
Fort Sint Miciel (Voormalig Hospitaal)

Voormalig Hospitaal op de terreinen van het voormalige Ford Sint Michiel1 werd in 1911 begonnen met de bouw van een nieuwe kazerne, voor het tweede Regiment Infanterie2. Op maandag 3 november 1913 werd de kazerne in gebruik genomen onder de naam ‘Frederik Hendrik kazerne’. De kazerne dankt haar naam aan de bekende veldheer en politicus Frederik Hendrik, Prins van Oranje, ook wel de stedendwinger genaamd, geboren te Delft op 29 januari 1584 en overleed te Den Haag op 14 maart 1647. Deze nieuwe kazerne bestond onder andere uit een groot wachtgebouw, schoollokalen, arrestantenruimtes, troepengebouwen, een keuken met moderne accommodatie, een hospitaal en een lijkenhuisje. De bouw van de kazerne werd uitgevoerd door de Venlose aannemer F. Paes en deze had het werk aangenomen voor 182.700 gulden. Een gedeelte van het voormalig hospitaal doet sinds 1 mei 1947 dienst als brigadegebouw voor de Koninklijke Marechaussee Venlo. De bouwtekeningen van het brigadegebouw dateren uit het jaar 1913.

Doorsnede en het vooraanzicht (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede en het vooraanzicht (Voormalig Hospitaal)

De tekening betreft een doorsnede en het vooraanzicht van het hoofdgebouw met voordeur.

Doorsnede van het zijaanzicht van het hoofdgebouw (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede van het zijaanzicht van het hoofdgebouw (Voormalig Hospitaal)
Voorzijde van de brigade (Voormalig Hospitaal)
Voorzijde van de brigade (Voormalig Hospitaal)
Plattegrond Frederik Hendrik kazerne (Voormalig Hospitaal)
Plattegrond Frederik Hendrik kazerne (Voormalig Hospitaal)

 De tekening betreft een doorsnede van het zijaanzicht van het hoofdgebouw, de keuken, de eetzaal en de kelders, gezien vanaf de kantine.
Tekening betreft het zogenaamde standgezicht, voorzijde van de brigade.
De tekening is afkomstig van een plattegrond van de ‘Frederik Hendrik kazerne’, gedateerd 30 mei 1945. Gebouw A is het brigadegebouw. Gebouw B de voormalige dienstwoningen. Gebouw D het rijwielgebouw. Gebouw X de garage en de met de kleine letter d aangegeven vlakken waren dekkingsloopgraven.

Uitreiking gouden medaille (Voormalig Hospitaal)
Uitreiking gouden medaille (Voormalig Hospitaal)

Ter illustratie een paar foto’s uit de oude doos, gemaakt aan de toenmalige achteringang van de brigade, ter gelegenheid van de uitreiking van de gouden medaille aan aoo3 J.A. Delissen † (brigadecommandant van 08- 11-1946 tot 01-05-1953). De uitreiking vond plaats omstreeks 1951 door de kolonel Kengen, geassisteerd door zijn stagiaire Laupman.

Vóór het aangetreden personeel (Voormalig Hospitaal)
Vóór het aangetreden personeel (Voormalig Hospitaal)

De aoo Delissen voor het aangetreden4 personeel. Kolonel Kengen op de rug gezien.

Opspelden van de medaille (Voormalig Hospitaal)
Opspelden van de medaille (Voormalig Hospitaal)
De voormalige achteringang van de brigade anno 2005 (Voormalig Hospitaal)
De voormalige achteringang van de brigade anno 2005 (Voormalig Hospitaal)

Kolonel Kengen speldt de gouden medaille op. Rechts op de foto staat de stagiaire Laupman.
De voormalige achteringang van de brigade anno 2005.


Niets van deze pagina mag worden:

  • Gekopieerd;
  • Verveelvoudigd;
  • Opgeslagen in een geautomatiseerd bestand;
  • Openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, hetzij door opnamen of op enige andere manier,


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

 Ga verder naar Hoofdstuk 6


Show 4 footnotes
  1. Fort Sint Michiel (1641) is aangelegd door de Spanjaarden ter verdediging van de vesting Venlo en om opstanden van de bevolking daar te bedwingen. Het had de vorm van een Pentagon (regelmatige vijfhoek) een ster met 5 punten, bestaande uit steen, wallen en grachten. Die punten zijn nog steeds herkenbaar in: de hoek Garnizoens- en Horsterweg, een hoek in de Horsterweg zelf en de hoek Horsterweg- Kazernestraat, te Blerick. De kazernegebouwen van de Frederik Hendrik kazerne liggen hierbinnen
  2. Oude legereenheid van 300 man
  3. Adjudant-onderofficier
  4. In het gelid staan. Netjes naast elkaar staan