Voormalig Hospitaal

Fort Sint Miciel (Voormalig Hospitaal)
Fort Sint Miciel (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede en het vooraanzicht (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede en het vooraanzicht (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede van het zijaanzicht van het hoofdgebouw (Voormalig Hospitaal)
Doorsnede van het zijaanzicht van het hoofdgebouw (Voormalig Hospitaal)
Voorzijde van de brigade (Voormalig Hospitaal)
Voorzijde van de brigade (Voormalig Hospitaal)
Plattegrond Frederik Hendrik kazerne (Voormalig Hospitaal)
Plattegrond Frederik Hendrik kazerne (Voormalig Hospitaal)
Uitreiking gouden medaille (Voormalig Hospitaal)
Uitreiking gouden medaille (Voormalig Hospitaal)
Vóór het aangetreden personeel (Voormalig Hospitaal)
Vóór het aangetreden personeel (Voormalig Hospitaal)
Opspelden van de medaille (Voormalig Hospitaal)
Opspelden van de medaille (Voormalig Hospitaal)
De voormalige achteringang van de brigade anno 2005 (Voormalig Hospitaal)
De voormalige achteringang van de brigade anno 2005 (Voormalig Hospitaal)


Show 4 footnotes
  1. Fort Sint Michiel (1641) is aangelegd door de Spanjaarden ter verdediging van de vesting Venlo en om opstanden van de bevolking daar te bedwingen. Het had de vorm van een Pentagon (regelmatige vijfhoek) een ster met 5 punten, bestaande uit steen, wallen en grachten. Die punten zijn nog steeds herkenbaar in: de hoek Garnizoens- en Horsterweg, een hoek in de Horsterweg zelf en de hoek Horsterweg- Kazernestraat, te Blerick. De kazernegebouwen van de Frederik Hendrik kazerne liggen hierbinnen
  2. Oude legereenheid van 300 man
  3. Adjudant-onderofficier
  4. In het gelid staan. Netjes naast elkaar staan