Venlo-Incident

De hoofdrolspelers van het Venlo Incident
De hoofdrolspelers van het Venlo Incident.
Café Backus (Het Venlo Incident)
Café Backus
Johann Georg ELSER (Het Venlo Incident)
Johann Georg ELSER
Richard Stevens op 23 mei 1963 aan de Heronger grens (Het Venlo Incident)
Richard Stevens op 23 mei 1963 aan de Heronger grens


Show 14 footnotes
 1. Het Neurenbergerproces is een proces dat is opgesteld en van start is gegaan in het Neurenberger paleis van Justitie
  op 20 november 1945. Dit proces was gericht tegen personen over de hele wereld en voornamelijk in Europa die tijdens de 2e Wereldoorlog ernstige oorlogsmisdrijven hadden gepleegd. De bedoeling van het proces was dus ook om deze mensen op te sporen en eveneens aan te klagen
 2. Originele benaming: Military Intelligence section 6. Momenteel is MI6 een afdeling binnen de Secret Intelligence Service (SIS)
 3. Geheime dienst van de SS die mensen in de oorlog opspoorde en naar de concentratiekampen stuurde. De SD heeft complete verzetsgroepen en onderduikers naar de gaskamers gebracht
 4. Geheime politie, afdeling van de SS
 5. De SS-ers werden spoedig gekend als de zuiverste van alle Duitsers. Zij waren Hitlers persoonlijke lijfwacht. Zij waren verantwoordelijk voor de bewaking van de kampen. Tevens waren zij een elite gevechtseenheid
 6. De kort voor de 1e Wereldoorlog opgerichte derde sectie van de Generale Staf van de Militaire Inlichtingendienst, ook wel GSIII genoemd, kan beschouwd worden als de moeder van alle Nederlandse inlichtingendiensten
 7. Economische onafhankelijkheid. Toestand van een land dat in zichzelf zijn economische bronnen vindt, waarbij het zoveel mogelijk tracht genoeg te hebben aan producten van eigen bodem en de invoer uit vreemde landen te beperken
 8. Geleide economie. Een bewuste socialisatie en coöperatie in het arbeidsproces, in plaats van een a posteriori (dat wat achteraf gedacht of gevonden wordt) verwezenlijkte coöperatie langs de markt
 9. Een groep, voor verkenning, het handhaven van de orde enz.
 10. Misdaden. Ernstige strafbare feiten
 11. Een aan het fascisme verwante politieke beweging in Duitsland, die na de 1e Wereldoorlog, onder leiding van Adolf Hitler tot ontwikkeling is gekomen. De aanhangers ervan worden Nationaal-Socialisten of, in de Duitse afkorting, Nazi’s genoemd
 12. Rechtspraak waarbij het volk het heft in eigen handen neemt
 13. Het Eiserne Kreuz werd op 10 maart 1813 ingesteld door Koning Friedricht Wilhelm III van Pruisen. Op 1 september 1939 werd de onderscheiding opnieuw ingesteld door Adolf Hitler. De onderscheiding werd enkel toegekend voor verdienste in de strijd
 14. Inkopen van goederen met een belastingvoordeel (Tax free)