Voorwoord

Brigade Koninklijke Marechaussee Venlo (Voorwoord)
Brigade Koninklijke Marechaussee Venlo

Na de Franse tijd1 werd door Koning Willem I op 26 oktober 1814 de Koninklijke Marechaussee in het leven geroepen. In feite was dit Wapen2 een voortzetting van de Franse Gendarmen3. Niet lang na de oprichting van de Marechaussee in 1814 werd in 1815, in de provincie Limburg, een Compagnie Marechaussee4 opgericht. Het duurde echter nog tot 1839 voordat de Marechaussee neerstreek in Venlo.

Marechausseehelm (Voorwoord)
Marechausseehelm

Ik beschrijf in dit boek de geschiedenis van de brigade5 Koninklijke Marechaussee Venlo over de periode van 4 augustus 1839 tot 1 juli 1995. Per deze laatste datum werd de grensbewaking6 aan de binnengrenzen opgeheven. Daarmee werd een unieke periode van het taakveld van de brigade Venlo afgesloten. Door het wegvallen van de grenscontrole aan de binnengrens kreeg Nederland een grote toestroom van vreemdelingen uit omringende en verder weggelegen landen te verwerken. Als gevolg daarvan is de Koninklijke Marechaussee belast met de uitvoering van het ‘Mobiel Toezicht Vreemdelingen’ (MTV), welke taak anno 2005 nog wordt uitgevoerd. Het MTV richt zich op de vreemdeling ‘in beweging’, in dit geval de vreemdeling die vanuit Duitsland of België Nederland inreist. De controle-werkzaamheden vinden plaats in het gebied achter de grens, op locaties waar (nog) geen of een geringe vermenging met het andere verkeer heeft plaatsgevonden. Dat vereenvoudigt de eventueel noodzakelijke verwijdering van de vreemdeling, omdat in een vroeg stadium kan worden bewezen dat deze uit het buitenland komt. Voor het grensoverschrijdend treinverkeer geldt ook een dergelijke aanpak. In verband met de vele asielzoekers in Nederland zonder documenten, de bestrijding van de illegale immigratie en mensensmokkel is het MTV de laatste jaren sterk uitgebreid. De brigade Venlo voert de MTV-controle uit in het grensgebied met Duitsland tussen Koningsbosch en Arcen, in het grensgebied met België tussen Ittervoort en de Bocholterweg te Altweereterheide, evenals op het internationale treinverkeer op het station der Nederlandse Spoorwegen te Venlo.

In vergelijking met de vorige taak grensbewaking, is het MTV nog vrij jong en biedt voor mij historisch gezien weinig stof tot schrijven. Reden voor mij om de periode na 1 juli 1995 buiten deze geschiedschrijving te houden.


Niets van deze pagina mag worden:


zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij.

© 2005 Uitgeverij F.H.J. Schallenberg
ISBN 90-9019389-8 / NUR 680
Alle rechten voorbehouden.

Ga verder naar Hoofdstuk 2


Show 6 footnotes
  1. In 1792 valt Frankrijk de Zuidelijke Nederlanden binnen maar wordt door Oostenrijk weer verdreven. In 1794 behaalt Frankrijk een overwinning bij Fleuris (plaats in de Provincie Henegouwen (B)) en bezet de Zuidelijke Nederlanden deze keer tot 1814
  2. Een krijgsdienst, in dit geval het Wapen (de krijgsdienst) der Koninklijke Marechaussee
  3. Militairen belast met de bewaking van de openbare veiligheid
  4. Legerafdeling van ongeveer 200 man, verdeeld in een aantal pelotons
  5. Een afdeling politie of militairen of een groep mensen met een bepaalde opdracht. Bij de Koninklijke Marechaussee heeft het woord brigade een dubbele betekenis. Hiermee wordt niet enkel de afdeling politie (groep mensen) bedoeld, maar ook het gebouw, waarin deze groep mensen wordt ondergebracht
  6. Persoonscontrole van Nederland in- en uitreizende personen